Hakkında

Hakkında

4T: Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu 11 Ağustos Çarşamba, 2004 tarihinde, İzmir Ekonomi Üniversite’sinde yapılan bir toplantı ile enformel olarak kurulmuş bir platformdur. 2011-2014 Yılları arasında Yaşar Üniversitesinde 5T: Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu Toplantıları başlığı altında yıllık sempozyum çalışmalarını yürüten tasarımcı, akademisyen ve araştırmacılar, 2 Haziran 2014 tarihinde, 25 kişilik bir kurucu üye grubu ile başvuru yaparak, 4T’yi resmi bir dernek haline getirmişlerdir. Dernekler yasası gereğince ‘Türkiye’ sözcüğünü kullanmak ayrı bir başvuru gerektirdiğinden yeni bir isim benimsenmiş ve 4T: Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu Derneği olarak faaliyete geçmiştir.